نجومی‌بگیرهای دنیای فناوری

شاید در ایران فقط برخی مدیران دولتی حقوق‌های نجومی بگیرند اما در دنیا حقوق‌های نجومی متعلق به افراد لایق، متخصص و خلاق است که در بهترین شرکت‌های تخصصی مشغول فعالیت هستند. شرکت‌های حوزه فناوری هم از آن دسته شرکت‌های خصوصی هستند که به کارمندان جوان خود که پایه و اساس کسب و کار و شرکت آن‌ها هستند، حسابی توجه دارند و حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کنند. حال در این مطلب می‌خواهیم