گوگل ۱۰ میلیون هدست واقعیت مجازی کاردبورد عرضه کرد

گوگل اعلام کرده که از زمان عرضه‌ی هدست واقعیت مجازی کاردبورد در سال ۲۰۱۴، بیش از ۱۰ میلیون دستگاه راهی بازار کرده است. آمارهای گوگل نشان از این دارند که این کمپانی از ابتدای عرضه‌ی هدست واقعیت مجازی کاردبورد در سال ۲۰۱۴، بیش از ۱۰ میلیون دستگاه از این هدست راهی بازار کرده است. البته این آمار تنها محدود به تعداد کاردبوردهای عرضه‌شده نیست و داده‌های دیگری نیز ارائه کرده