بهتره عید نوروز کجا نریم

اینبار میخوایم در باره این صحبت کنیم که بهتره عید نوروز کجا نریم به جای اینکه عید نوروز کجا بریم تعطیلات نوروز، فرصت مناسبی برای پرداختن به فعالیت هایی است که در ایام دیگر سال، کمتر فرصت رسیدگی به آنها برای افراد مهیا می شود. در این ایام، یکی از فعالیت هایی که در کنار سایر اعضای خانواده به خوبی می توان از آن لذت برد، سفر کردن است. آمار